25/9/09

"Δικαστικοί" αντιπρόσωποι

Μιά απόλυτα περιττή εκλογική δαπάνη
Αν δεν το έχετε προσέξει σάς πληροφορώ ότι στις ευρωεκλογές είχαμε σε όλη τη χώρα κάπου 20.500 {είκοσι χιλιάδες πεντακόσια} εκλογικά τμήματα.
Ίσως μερικά από αυτά να έπρεπε να καταργηθούν, όταν οι ψηφίζοντες είναι λιγότεροι από κάποιον αριθμό, χωρίς αυτό να προκαλεί κάποια ταλαιπωρία, για να μειωθεί κάπως το κόστος.
Όμως η μεγαλύτερη δαπάνη της εκλογικής διαδικασίας είναι οι αμοιβές των δικηγόρων που διορίζονται ως "δικαστικοί" αντιπρόσωποι.
Διότι δεν είναι μιά «απλή» αμοιβή ενός επιστήμονα, μιά αποζημίωση για μιά μέρα δουλειάς, έστω υπερωριακή, πές 100 ευρά. Τότε η συνολική δαπάνη θα ήταν κάπου 2.000.000 ευρά. Άντε στην ευχή θά 'λεγε κανείς.
Είναι πολύ περισσότερα διότι υπολογίζονται ως "έξοδα παραστάσεως-διαμονής", εκτός έδρας, ημέρες μετάβασης και επιστροφής και δεν ξέρω τί άλλο.
Ως «εντός έδρας» πάντως είναι κάπου 1.000 ευρά. Αλλά το καλό μας υπουργείο των Εσωτερικών, πιθανότατα πελατειακά, φροντίζει να στέλνει πολλούς «εκτός έδρας», οπότε το ποσόν είναι πολλαπλάσιο. Υποθέτω ότι περνάει τα 40.000.000 για όλους. Μεγαλύτερη δαπάνη από την αγορά 2-3 πυροσβεστικών αεροπλάνων!!!

Κάποτε, παλιότερα, προχουντικά, η παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων ήταν ένα στοιχειώδες εχέγγυο {όχι πάντα... αλλά εντάξει...} ότι δεν θα γίνει κάποια λαθροχειρία ή σοβαρή παρατυπία, που να αλλοιώνει το αποτέλεσμα.
Στη μεταπολίτευση όμως, με τους πολίτες και πιό εξοικειωμένους στις διαδικασίες και πιο θαρραλέους, θεωρώ ότι είναι εντελώς περιττή η παρουσία δικηγόρων στα εκλογικά τμήματα.
Αρκεί η παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής (που δεν πληρώνονται) και των αντιπροσώπων των κομμάτων για να διασφαλισθεί η ομαλή και ανόθευτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Κι επειδή πιθανολογείται επανάληψη των εκλογών (λόγω μη αυτοδυναμίας ή μη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας...) αλλά και -έτσι κι αλλοιώς- θα έχουμε τον άλλο Οκτώβριο εκλογές για Δήμους και Νομαρχίες, θα βρεθεί κάποιο κόμμα να τολμήσει να προτείνει την απαλλαγή μας από αυτήν την περιττή δαπάνη, που ειδικά σε καιρό οικονομικής κρίσης, είναι πολύ σημαντική;;;