24/3/09

Ποιό νά 'ναι τώρα το «έχει» τους;

Ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή περιοδικά «life-style», το "FORBES" νομίζω, δημοσιεύει κάθε χρόνο ένα κατάλογο των πολύ πλούσιων κατοίκων του πλανήτη. Τους πρώτους 500, αν δεν μέ απατά η μνήμη, με την αντίστοιχη αποτίμηση της περιουσίας τους.
Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να δεί κανείς τον συσχετισμό των στοιχείων αυτού του καταλόγου από πρόπερσυ και πέρσυ και των φετεινών σε τρέχουσες τιμές, με την κατάρρευση των χρηματιστηρίων αλλά και των αξιών των ακινήτων και την πτώχευση πολύ μεγάλων διεθνών τραπεζών και εταιρειών.
Αν κάποιος επισκέπτης τον έχει πρόχειρο, θα μού 'κανε χάρη να τον παρουσιάσει.