24/8/08

Η κατανομή των βραβείων μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών

Ο ανταποκριτής μας στο Πεκίνο μετά από ενδελεχή εξέταση του προπονητικού προγράμματος των αθλητών που διακρίθηκαν στους αγώνες έκανε την παρακάτω κατανομή των βραβείων μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες έχουν παράγει τα αντίστοιχα "βελτιωτικά" τα οποία χρησιμοποιούσε ο καθένας πρωταθλητής.
Τα βραβεία του τα ξεχώρισε σε τσίγκινα, πέτσινα και χάρτινα για να μην μπερδεύονται με τα άλλα βραβεία που απένειμε η ΔΟΕ.
Οι εταιρείες παρουσιάζονται με αξιολογική σειρά, λογαριάζοντας τα τσίγκινα βραβεία με συντελεστή 7, τα πέτσινα με 4 και τα χάρτινα με 2.

Toyo Capsule S.A. 41- 15- 2
Glaxo 40- 12- 9
Monsanto Pharm. S.A. 35- 22- 1
Sumitomo Pharmaceuticals Corp. 38- 8- 8
Pfizer Schweitz Inc. 22- 33- 4
Roche Corp. 29- 17- 4
Asahi Chemicals Inc. 33- 6- 2
Scandi-pharm S.A. 11- 35- 20
Baxter S.A. 31- 4- 1
Synthe-labo France 15- 28- 5
Nutrimed Inc. 25- 8- 7
Merck Int. 5- 44- 3
CIBA Framedica 5- 21- 33
Fujimoto Inc. 15- 4- 19
B.N.W. (BAYERische Nutrients Werke) 5- 25- 7
RESPA Pharmaceuticals Inc. 2- 31- 4
Scientific Protein Inc. 12- 12- 5
Hitachi Kasei S.A. 8- 12- 3
Fuji Yakuhin 11- 2- 3
Boehringer Vetmedica Corp. 11- 0- 3
Research Labs. Int. 7- 7- 0
Lavipharm Corp. 7- 0- 13
Euromedex 1- 9- 12
Gambling & Procters Inc. 0- 14- 5
Fuji Zoki Pharmaceuticals Int. 7- 0- 1
Nutra Pharma Corp. 0- 0- 22
Abbott Int. 2- 3- 7
Samaritan Research Labs. S.A. 0- 7- 0
Amersham Nippon S.A. 0- 4- 1
Orphan Athletics Inc. 0- 0- 4

8/8/08

Οι [πραγματικοί...] ανταγωνιστές του Πεκίνου

Όλοι μας ξέρουμε πλέον καλά πως τα όσα μάς εμφανίζονται από τα Μ.Μ.Ε. (Μέσα Μαλάκυνσης Εγκεφάλου κατά το "ΠΛΕΓΜΑ") απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
Στους «ολυμπιακούς» ντ[ρ]οπαγώνες (κατά τον "Ναπολέων") εμφανίζονται να αγωνίζονται διάφορες ομάδες κρατών. Εμείς όμως,
ψάχνοντας ΚΑΛΑ και ΠΟΛΥΝ ΚΑΙΡΟ, ανακαλύψαμε ποιές είναι οι πραγματικές ομάδες που ανταγωνίζονται στο Πεκίνο για τα πολυπόθητα «μετάλλια» που θα φέρουν πολλή διαφήμιση και πολύ χρήμα σε λίγους, ελάχιστους.
Να ο κατάλογος τως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ανταγωνιζόμενων, κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά φυσικά, αφού η "άλλη" κατάταξή τους θα γίνει με βάση τις επιδόσεις των α[θ]λητών τους.
Τα χρώματα μπήκαν στο άσχετο, για λόγους ευκολότερης ανάγνωσης... αλλά και για να θυμίζουν την πολύχρωμη ...εμποροπανήγυρη.

Abbott Int.
Amersham Nippon S.A.
Asahi Chemicals Inc.
Baxter S.A.
B.N.W. (BAYERische Nutrients Werke)
Boehringer Vetmedica Corp.
CIBA Framedica
Euromedex (αγνώστων λοιπών στοιχείων)
Fujimoto Inc.
Fuji Yakuhin
Fuji Zoki Pharmaceuticals Int.
Glaxo (πασίγνωστων λοιπών στοιχείων)
Gambling & Procters Inc.
Hitachi Kasei S.A.
Lavipharm Corp.
Merck Int.
Monsanto Pharm. S.A.
Nutra Pharma Corp.
Nutrimed Inc.
Orphan Athletics Inc.
Pfizer Schweitz Inc.
Research Labs. Int.
RESPA Pharmaceuticals Inc.
Roche Corp.
Samaritan Research Labs. S.A.
Scandi-pharm S.A.
Scientific Protein Inc.
Sumitomo Pharmaceuticals Corp.
Synthe-labo France
Toyo Capsule S.A.
Βρήκα και κάτι άλλες, όχι υποχρεωτικά μικρότερες, αλλά με πολύ περιωρισμένο "μερίδιο αγοράς" στα «βελτιωτικά», αυξητικά, δυναμωτικά, μυογενετικά, διεγερτικά, σπασμολυτικά, αναβολικά, οπότε δεν θεώρησα σκόπιμο να σάς παραζαλίσω με αυτές.
Οι μεγάλοι, οι μεταλλ-ωρύχοι είναι που ενδιαφέρουν!

Συμπληρωματικά σάς ενημερώνω πώς την συνεχή {και ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ !!!} αναμετάδοση της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων των ντ(ρ)οπαγώνων έχει αναλάβει, με αποκλειστικότητα από τους «παρατηρητικούς», η "Καραμούζα".
ΜΗΝ ΤΗΝ ΧΑΣΕΤΕ !
ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ !